Rada nadzorcza

Józef Abram

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Janusz Miarecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Katarzyna Walczy

Sekretarz Rady Nadzorczej


Zarząd

Marcin Lech

Prezes Zarządu


Bogusława Grzelak

Główny Księgowy


Piotr Kazanowski

Prokurent