Pogoda     |      LOTTO     |      Giełda     |      Rozkład PKP     |      Rozkład PKS     |      Rozkład LOT     |      Kursy walut     |      Pogoda     |      LOTTO     |      Giełda     |      Rozkład PKP     |      Rozkład PKS     |      Rozkład LOT     |      Kursy walut

Uwagi / Zgłoś opóźnienie autobusu

Wzmożone kontrole rewizorów MZK Sp. z o. o.

Z dniem 02. 04. 2013r. rozpoczęły się wzmożone kontrole rewizorów MZK Sp. z o .o. Rewizorzy MZK Sp. z o. o. będą przeprowadzać kontrole codziennie w godzinach kursowania autobusów. Kontrola obejmuje linie miejskie i podmiejskie.

Uwaga: Kontroler w przypadku stwierdzenia u pasażera braku ważnego lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.

Opłaty dodatkowe za nie posiadanie przez pasażera ważnego biletu jednorazowego lub miesięcznego:
1. opłata w wysokości 100,00 zł. za przejazd bez ważnego biletu uiszczona w terminie 14 dni od daty wystawienia mandatu,
2. opłata w wysokości 70,00 zł. za przejazd bez ważnego biletu uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu,

Uwaga: Niezwłocznie po wejściu do autobusu należy zakupić bilet u kierowcy, bądź za pośrednictwem systemu SkyCash przez telefon komórkowy. Posiadanie ważnego biletu na przejazd komunikacją jest Twoim ubezpieczeniem w razie wypadku. Dlatego zawsze żądaj wydania biletu od kierowcy!

Kto może nakładać opłaty dodatkowe?
Opłaty dodatkowe mogą nakładać wyłącznie upoważnieni przez MZK Sp. z o.o. rewizorzy, w czasie kontroli biletów. Nasi rewizorzy, podczas przeprowadzanych kontroli, legitymują się identyfikatorem rewizora, który mają obowiązek okazywać na każde żądanie pasażera.

Jak można odwołać się od nałożonej opłaty lub złożyć skargę?
Każdy, kto ma uzasadnione zastrzeżenia co do zasadności wystawienia przez rewizora opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, może złożyć pisemne odwołanie, kierując pismo na adres: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Gorlicach, ul. Krakowska 42, gdzie skargi i odwołania będą rozpatrywane.
W odwołaniu powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres osoby składającej odwołanie, data i przybliżona godzina wystawienia opłaty dodatkowej, nr linii, nr rewizora oraz wiarygodny opis okoliczności uzasadniających złożenie odwołania.  O sposobie załatwienia odwołania pasażer zostanie poinformowany pisemnie.
Jeśli natomiast opłata dodatkowa została nałożona dlatego, że pasażer zapomniał wykupionego wcześniej imiennego biletu miesięcznego albo nie miał w czasie kontroli dokumentu poświadczającego uprawnienie do zniżki lub do przejazdu bezpłatnego, to należy zgłosić się osobiście w terminie 7 dni w siedzibie MZK Sp. z o.o. Gorlice przy ul. Krakowskiej 42 (poniedziałek – piątek w godzinach: 7:00 – 15:00). Po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych oraz w przypadku okazania imiennego biletu miesięcznego, zakupionego co najmniej na jeden dzień przed przewozem, podczas którego wystawiono opłatę dodatkową, opłata dodatkowa może zostać zamieniona na opłatę manipulacyjną w wysokości 15,- zł.

Ankieta