Wykaz ulg stosowanych w MZK Spółka z o.o Gorlice 

Pasażerowie  będący mieszkańcami Miasta Gorlice w przejazdach  na wszystkich liniach komunikacyjnych

Rodzaj Osoba uprawniona % ulgi
Handlowa Dzieci do lat 4-ch 100
Handlowa Osoby po 75 roku życia 100
Handlowa Niewidomi 100
Handlowa Dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie 100
Handlowa Osoby niesamodzielne I grupy 100
Handlowa Osoby towarzysząca inwalidzie wojennemu 100
Handlowa Inwalida wojenny 100
Handlowa Osoba towarz. niewidomemu 100
Handlowa Kombatant 50
Handlowa Młodzież inwalidzka 50
Handlowa Student 50
Handlowa Dzieci szkolne 30
Handlowa Emeryci i renciści 30
Handlowa Osoby towarzyszące inwalidom I grupy 30
Handlowa Dzieci 4-7 lat 30

 

50%  młodzież szkolna  Ulgowe bilety miesięczne:

50% student    

50% emeryt ,rencista /bilet socjalny/

Pasażerowie nie będący mieszkańcami Miasta Gorlice w przejazdach  ze stref podmiejskich

 

Rodzaj Osoba uprawniona % ulgi
Ustawowa Dziecko do lat 4-ch   bez  osobnego miejsca 78
Ustawowa Straż Graniczna -Służba 78
Ustawowa Celnik – Służba 78
Ustawowa Policjant – Służba 78
Ustawowa Żołnierz -ŻW 78
Ustawowa Przewodnik niewidomego 95
Ustawowa Dziecko niepełnosprawne 78
Ustawowa Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78
Ustawowa Inwalida wojenny I grupy 78
Ustawowa Opiekun inwalidy wojennego I grupy 95
Handlowa Dzieci szkolne 30
Ustawowa Opiekun osoby niesamodzielnej 95
Ustawowa Dziecko 4-6 lat 37
Ustawowa Żołnierz służby zasadniczej 78
Ustawowa Niewidomy 37
Ustawowa Inwalida wojenny 37
Ustawowa Kombatant 51
Ustawowa Osoba niesamodzielna I grupa 49
Ustawowa Dziecko do lat 4-ch zajmujące

osobne miejsce

78
Ustawowa Niewidomy – niezdolny do samodzielnej egzystencji 93
Ustawowa Niewidomy ,ofiara działań wojennych 78

Ulgowe bilety miesięczne :  33% nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych,gimnazialnych oraz akademickich

49%  młodzież szkolna do ukończenia 24 r. życia

51% studenci do ukończenia 26 r. życia

78% dziecko niepełnosprawne

93% niewidomy, niezdolny do samodz.egzystencji