Zrób przegląd na stacji diagnostycznej przy MZK ul. Krakowska 42 a otrzymasz:

- 30% rabatu na wymianę opon lato-zima, zima-lato
- 15% rabatu na usługę serwisową samochodów osobowych oraz dostawczych
- przy zakupie oleju silnikowego wymiana gratis


Stacja czynna: pn-czw 6.00-18.00, pt 6.00-20.00, sob. 6.00-14.00
ZAPRASZAMY!

Promocja obowiązuje do odwołania

Menu

Przetargi

PRZETARG NR 1

Dostawa fabrycznie nowego niskowejściowego (niskopodłogowego) autobusu miejskiego zakupionego w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu po zakończeniu umowy leasingu

Ogłoszenie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Wymagania dotyczące leasingu

 

Zał. Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Zał. Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

 

Zał. Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 6 do SIWZ – Formularz oferty

 

Informacja dla Wykonawców (1)

 

Informacja dla Wykonawców (2)

 

Informacja dla Wykonawców (3)

 

Informacja dla Wykonawców (4)

 

Informacja dla Wykonawców (5)

 

Informacja dla Wykonawców (6) str.1

 

Informacja dla Wykonawców (6) str.2

 

Informacja dla Wykonawców (7)

 

Informacja dla Wykonawców (8)

 

Informacja dla Wykonawców (9)

 

PRZETARG NR 2

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Wymagania dotyczące leasingu

 

Zał. Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Zał. Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

 

Zał. Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 6 do SIWZ – Formularz oferty

 

Informacja dla Wykonawców (1)

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

PRZETARG NR 3

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Wymogi autobusu

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Wymagania dotyczące leasingu

 

Zał. Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Zał. Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

 

Zał. Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 6 do SIWZ – Formularz oferty

 

Ogłoszenie-zmiana terminu składanie oferty

 

Ogłoszenie-wydłużenie terminu składania oferty

 

Informacja dla wykonawców 2a

 

Informacja dla wykonawców 2b

 

Informacja dla wykonawców 2c

 

Informacja dla wykonawców 2d

 

Informacja dla wykonawców 3

 

Informacja dla wykonawców 4

 

Ogłoszenie-zmiana terminu złożenia oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

PRZETARG NR 4

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zał. Nr 1

 

Zał. Nr 2

 

Zał. Nr 3

 

Zał. Nr 4

 

Zał. Nr 5

 

Zał. Nr 6

 

Zał. Nr 7

 

Zał. Nr 8

 

Zał. Nr 9

 

Zał. Nr 10

 

Zał. Nr 11

 

Zał. Nr 12

 

Projekt – elewacja północno-wschodnia

 

Projekt – elewacja południowo-zachodnia

 

Projekt – elewacja południowo-wschodnia

 

Projekt – elewacja północno-zachodnia

 

Projekt – logo

 

Projekt – zadaszenie

 

Informacja dla wykonawców 1

 

Informacja o wyborze najlepszej oferty

 

 

 

PRZETARG NR 5

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Decyzja-zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 3 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Przebudowa i rozbudowa stacji paliw-technologia paliw i gazu płynnego

 

Zał. Nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót B. Technologia paliw

 

Zał. Nr 6a – Przemiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw-technologia

 

Zał. Nr 6b – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw – wiata+łącznik

 

Zał. Nr 7 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 8 – Przedmiar robót – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 9a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 9b do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Zał. Nr 10 do SIWZ – Formularz oferty

 

Zał. Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie na wybór wykonawcy roboty budowlanej

 

Zał. Nr 12 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

 

Zał. Nr 13 do SIWZ – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia

 

Zał. Nr 14 do SIWZ – TOM I

 

Zał. Nr 15 do SIWZ – TOM II

 

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Unieważnienie przetargu
PRZETARG NR 6

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Decyzja-zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 3 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Przebudowa i rozbudowa stacji paliw-technologia paliw i gazu płynnego

 

Zał. Nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót B. Technologia paliw

 

Zał. Nr 6a – Przemiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw-technologia

 

Zał. Nr 6b – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw – wiata+łącznik

 

Zał. Nr 7 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 8 – Przedmiar robót – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 9a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 9b do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Zał. Nr 10 do SIWZ – Formularz oferty

 

Zał. Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie na wybór wykonawcy roboty budowlanej

 

Zał. Nr 12 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

 

Zał. Nr 13 do SIWZ – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia

 

Zał. Nr 14 do SIWZ – TOM I

 

Zał. Nr 15 do SIWZ – TOM II

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

PRZETARG NR 7

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Decyzja-zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 3 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Przebudowa i rozbudowa stacji paliw-technologia paliw i gazu płynnego

 

Zał. Nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót B. Technologia paliw

 

Zał. Nr 6a – Przemiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw-technologia

 

Zał. Nr 6b – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw – wiata+łącznik

 

Zał. Nr 7 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 8 – Przedmiar robót – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 9a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 9b do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Zał. Nr 10 do SIWZ – Formularz oferty

 

Zał. Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie na wybór wykonawcy roboty budowlanej

 

Zał. Nr 12 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

 

Zał. Nr 13 do SIWZ – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia

 

Zał. Nr 14 do SIWZ – TOM I

 

Zał. Nr 15 do SIWZ – TOM II

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

PRZETARG NR 8

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Decyzja-zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 3 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 4 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw – wiata+łącznik

 

Zał. Nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 6 – Przedmiar obmiar robót – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 7 do SIWZ – TOM I

 

Zał. Nr 8 do SIWZ – TOM II

 

Zał. Nr 9a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 9b do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Zał. Nr 10 – Formularz oferty

 

Zał. Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie na wybór wykonawcy roboty budowlanej

 

Zał. Nr 12 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

 

Zał. Nr 13 do SIWZ – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

PRZETARG NR 9 ”Budowa budynku stacji paliw wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 38-300 Gorlice, ul. Krakowska, działka nr 895/25 Obręb Gorlice, Miasto Gorlice”

Ogłoszenie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Decyzja-zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 3 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 4 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw – wiata+łącznik

 

Zał. Nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 6 – Przedmiar obmiar robót – Instalacje elektryczne

 

Zał. Nr 7 do SIWZ – TOM I

 

Zał. Nr 8 do SIWZ – TOM II

 

Zał. Nr 9a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 9b do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Zał. Nr 10 – Formularz oferty

 

Zał. Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie na wybór wykonawcy roboty budowlanej

 

Zał. Nr 12 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót budowlanych

 

Zał. Nr 13 do SIWZ – Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

PRZETARG NR 10 „Budowa budynku stacji paliw wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 38-300 Gorlice, ul. Krakowska, działka nr 895/25 Obręb Gorlice, Miasto Gorlice”

 

Ogłoszenie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Zał. Nr 1 do SIWZ – Decyzja-zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

 

Zał. Nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 3 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw przy MZK w Gorlicach

 

Zał. Nr 4 – Przedmiar robót – Przebudowa i rozbudowa stacji paliw – wiata+łącznik

 

Zał. Nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych

 

Zał. Nr 6 Wykaz osób które będą brały udział w realizacji zamówienia

 

Zał. Nr 7 do SIWZ – TOM I

 

Zał. Nr 8 do SIWZ – TOM II

 

Zał. Nr 9a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Zał. Nr 9b do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

 

Zał. Nr 10 – Formularz oferty

 

Zał. Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie na wybór wykonawcy roboty budowlanej

 

Zał. Nr 12 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zał. Nr 13 do SIWZ – Ogłoszenie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu